تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر|سی آر

تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر

دسته بندی این مطلب: سایر گرایش های مدیریت
هم اکنون فایل با موضوع تحقيق اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
ماده (1) – نام شركتشركت سهامي خاص تربت گستر. ماده (2) – هدف از تأسيس وفعاليت شكت تأمين نيازمنديهاي جامعه با توليداجاق گاز. ماده(3) – موضوع وحدود فعاليت شركت عب,...